Badalona

El PSC registra davant notari les signatures per presentar la moció de censura a Dolors Sabater

  • Grup municipal PSC
  • Actualitzat:
  • Creat:

El procés de validació notarial de signatures és previ a l'entrada en registre de la moció de censura.

Els regidors del Partit dels Socialistes a Badalona han presentat aquest migdia davant notari les signatures per presentar la moció de censura contra Dolors Sabater.

La validació de signatures notarial és un pas preceptiu a la presentació per registre de la moció de censura segons els articles 197 y 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985 de Règim Electoral General.

Un cop la resta de formacions polítiques que poden signar la moció de censura ho facin, fet que els hi ha comunicat Àlex Pastor personalment, es portarà a registrar a l'Ajuntament de Badalona de forma immediata.

A Badalona 04 de juny de 2018