Badalona

Balanç del lliurament al govern municipal del llistat de prop de 900 punts negres

  • Grup Municipal Socialista
  • Actualitzat:
  • Creat:

El treball conjunt dels Socialistes amb els veïns i veïnes de Badalona està donant bons fruits

El treball conjunt dels Socialistes amb els veïns i veïnes de Badalona està donant bons fruits i diverses propostes estan resoltes o en vies de ser-ho. Tot i així encara queda moltíssima feina per fer.

El PSC, fa gairebé un any, va lliurar al govern municipal el llistat de prop de 900 punts negres relacionats amb la manca de manteniment i neteja de l’espai públic. Aquests es trobaven repartits per tota la ciutat.

Davant les contínues i generalitzades queixes dels ciutadans de Badalona, i davant la manca de resposta del govern municipal, la direcció Socialista va decidir sortir al carrer a parlar i a compartir l’espai públic amb els veïns i veïnes de cada barri, recorrent Badalona pam a pam.

“Hem recorregut Badalona pam a pam conjuntament amb els ciutadans, i avui lliurem el resultat d’aquest treball al govern municipal, que té l’obligació de donar resposta a totes aquestes mancances” va declarar el President del Grup Municipal, Àlex Pastor.

Els Socialistes ens vam comprometre a fer un seguiment de l’acció municipal per tal que tots aquests problemes de manteniment i neteja es vagin solucionant en el mínim de temps possible.

A data d’avui i després de mesos de seguiment, el resultat és que el treball conjunt dels Socialistes i els veïns i veïnes de Badalona està donant fruits, i diverses de les propostes que van plantejar els ciutadans i ciutadanes han estat resoltes o estan en vies de ser-ho.

Més en concret, s’ha aconseguit un 20% més de fonts operatives a la ciutat, s’han arreglat moltes tanques i baranes mal estat de conservació, s’estan reparant i comprant nous bancs, papereres i mobiliari urbà, s’han instal·lat 38 noves pilones, ha començat l’asfaltat de diversos carrers, així com la reparació de les voreres. A nivell de verd urbà, s’han retirat arbres caiguts i s’han completat diversos escocells buits, també s’han netejat tot els embornals que va comunicar el PSC. S’han arreglat 10 àrees de gossos amb deficiències, així com 8 de les 28 àrees jocs infantils que vam comunicar.

S’està demostrant una vegada més que quan els PSC i els ciutadans van de la mà i treballen conjuntament, Badalona millora i Badalona avança.

Cal recordar que continuarem amb el seguiment dels punts negres i que aquest llistat és un document viu i obert, en el que s’aniran suprimint les mancances que ja estiguin resoltes i s’incorporaran de noves que apareguin, fruit del treball conjunt amb la ciutadania.

A Badalona 22 d’agost de 2017

Fitxers adjunts:

Paraules clau: