Badalona

L'oposició considerem que les ajudes anunciades pel PP a la restauració són insuficients

  • PSC
  • Actualitzat:
  • Creat:

Els grups de l’oposició consideren que les ajudes anunciades pel govern del PP a la restauració local són del tot insuficients, no aborden el problema de forma integral i arriben tard.

Aquest tarda a les 19:00 els grups presentaran a l’alcalde Albiol una bateria de propostes amb mesures estructurals amb una visió integral del que necessita el sector de la restauració i la resta de sectors afectats.

D’ençà de l’entrada en vigor de les noves restriccions els sectors afectats la setmana passada, que inclou el tancament de servei al públic durant 15 dies, el govern local del Partit Popular va anunciar un fons de 250.000 € d’ajuda.

La oposició considera que aquesta iniciativa és del tot insuficient, pràcticament estèril (tenint en compte els més 1.000 establiments afectats a Badalona) i només pretén blanquejar la imatge del govern local que ha mostrar total desinterès per tenir el Pla Integral de Recuperació Social i Econòmic per Badalona.

En aquesta situació els grups de l’oposició demanen al govern del PP una visió integral del problema amb una bateria de millores i ajudes pels sectors afectats.

Les principals propostes que els grups de l’oposició posem a sobre de la taula, i que ja s’estan aplicant a molts municipis són:

- Establir un sistema de subvencions directes (més àgils i ràpides), tal i com permet la Llei General de Subvencions quan concorren circumstàncies especials que així ho justifiquin. L’ajuda mínima de 500€ per establiment afectat, de manera que la partida d’ajudes hauria de ser d’entre 500.000 i 750.000 €.

- Realitzar una campanya informativa de suport al comerç i la restauració de proximitat, per xarxes socials i en suport físic als fanals de Badalona, aprofitant en contracte municipal de publicitat.

- Exonerar la taxes municipals a bars i restaurants fins al 31 de desembre de 2020 i durant tot l’any 2021, prorrogables fins a que l’economia no es recuperi.

- Estudiar la creació d’un sistema de vals municipals per consumir als bars i restaurants de Badalona.

- Crear un espai de col·laboració entre empreses i cooperatives locals de distribució per posar-los en contacte amb el sector de la restauració local per agilitzar les col·laboracions, i potenciar mitjançant l’IMPO la contractació de persones aturades.

- Crear una ajuda econòmica a partir de l’1 de gener per al pagament de lloguers dels establiments afectats.

- Garantir la informació, inspecció i sanció per part de la Guàrdia Urbana dels establiments que no compleixin les mesures.

- Consensuar totes aquestes mesures amb els gremis i associacions d’establiments afectats.

 

A Badalona, 19 d’Octubre de 2020

 

Fitxers adjunts: