Badalona

El PSC presenta un conjunt de propostes per la Reconstrucció Econòmica i Social de Badalona

  • PSC
  • Actualitzat:
  • Creat:

El PSC ha lliurat al govern una bateria de 27 propostes per rellançar Badalona, recuperar l’economia i que sobretot, que cap veí o veïna quedi enrere per aquesta crisi.

 

El PSC presenta un conjunt de propostes per la Reconstrucció Econòmica i Social per Badalona post COVID19 i demana al govern que es convoqui la mesa conjunta entre els grups municipals i els agents econòmics i socials

El PSC ha lliurat al govern una bateria de 27 propostes per rellançar Badalona, recuperar l’economia i que sobretot, que cap veí o veïna quedi enrere per aquesta crisi.

Badalona necessita un gran pacte de ciutat, i per això es imprescindible la implicació dels agents econòmics i socials. Les propostes unilaterals del partit polítics no arribaran a bon port si no és amb la complicitat i ajuda del teixit productiu i social.

Des del PSC hem realitzat 27 propostes agrupades en diferents àmbits, tant empresarial com social, que creiem que estan l'alçada del que Badalona necessita i les volem treballar i enriquir amb les aportacions dels diferents grups i dels agents econòmics i socials.

Entre les diferents propostes que realitzem els Socialistes podem destacar:

De l’àmbit social:

- Reformulació de totes les Ordenances Fiscals per adaptar taxes i preus públics a la Nova Normalitat amb una millor fiscalitat pels ciutadans.

- Elaborar i dotar un Pla municipal contra la bretxa digital i les necessitats educatives dels nostres infants. Cap infant pot quedar enrere en aquesta crisi.

- Augmentar les partides de les prestacions previstes al Reglament de Serveis Socials en 1.500.000€ per atendre les noves necessitats socials.
- Destinar 1.000.000 € al lloguer d’habitatges (lloguer directe, covenis amb el tercer sector, programa 60/40) per destinar-los a la Mesa d’Emergències Socials i Habitacionals.

 

De l’àmbit empresarial:

 

- Donar facilitats per al pagament dels deutes, com ara ajornaments i/o fraccionaments sense recàrrec, dintre de l’exercici 2020. I estudiar la possibilitat del pagament fraccionat durant el 2021.

- Realitzar una campanya de Comerç i Restauració per al consum a Badalona.


- Crear mitjançant l’IMPO un servei d’assessorament a empreses i autònoms sobre les mesures de les administracions per pal·liar els efectes del Covid


- Realitzar un mapa de necessitats de les empreses de Badalona. Els resultats de l’enquesta permetran segmentar les necessitats de les empreses i dur a terme accions més personalitzades i detallades per a cada segment i, d’aquesta manera, donar resposta a les necessitats de les empreses de Badalona.


- Facilitar un banc de proveïdors per a la compra de materials necessaris per la "nova realitat". Elaboració d’un llistat de proveïdors d’EPIS o materials essencials post-covid adreçat a les empreses locals per tal de facilitar el reinici de la seva activitat.


- Obrir una línia de 1.500.000€ de microcrèdits per autònoms o pimes, i extensivament per entitats de l’àmbit econòmic o social.


- Condonar taxes durant el 2020 per tal de facilitar la reactivació econòmica (Marxants, terrasses, mercats etc…)


- Establir una línea d’avals per les empreses de Badalona per valor de 10.000.000 d’euros.

 

(*El document complet amb totes les propostes el podeu descarregat en l’enllaç adjunt)    

       

En paraules del regidor Christian Carneado “Els Socialistes estem per sumar i volem posar en comú les nostres propostes amb la resta de grup polítics i els agents socials i econòmics. Queden pocs dies per que finalitzi l’estat d’alarma, i cal que el govern del Partit Popular convoqui ja la mesa conjunta perquè cap empresa ni família quedi enrere. Malauradament ja anem tard”

 

A Badalona 15 de juny de 2020

Fitxers adjunts: